Oferowany przez nas łupek ma wysokie parametry fizyko mechaniczne, dzięki czemu jest trwały i można go zastosować w różnych warunkach atmosferycznych.  Ma niską nasiąkliwość, jest odporny na przemarzanie i grzyby. Nie wymaga impregnacji, dlatego jest bardzo oszczędny w utrzymaniu.