Porady

Jak obliczyć potrzebną ilość kory?

Wydajność grysów możemy określić na podstawie gęstości nasypowej, która zwykle wynosi około 1,6 t/m3. Wartość ta waha się nieznacznie w zależności od granulacji materiału. Na podstawie tego parametru oraz znając powierzchnię i grubość (zwykle 5-10 cm) obszaru przeznaczonego do wysypania, możemy określić ilość ton z następującego wzoru:

ilość ton = 1,6 x [powierzchnia] x [grubość warstwy podaną w metrach].

Przykładowo: dla obszaru 100m2 (1ar), grubość warstwy 5cm, potrzebna ilość grysu wyniesie:

ilość ton = 1,6 x 100 x 0,05 = 8 ton